Hài hòa lợi ích chuỗi giá trị hạt điều

Hài hòa lợi ích chuỗi giá trị hạt điều

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) vừa tổ chức Hội nghị Điều quốc tế lần thứ 10 – 2018. Tại hội nghị, các đại biểu mong muốn có sự phối hợp, chia sẻ lợi ích giữa tất cả các bên trong chuỗi giá trị hạt điều toàn cầu.