“Thành lập Ủy ban Quản lý vốn để xóa bỏ tình trạng vừa đá bóng vừa thổi còi”

.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Lê Quang Mạnh cho biết, khi xây dựng đề án thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, mục tiêu của Chính phủ là để xoá bỏ tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, khi các bộ chuyên ngành vừa ban hành chính sách trong lĩnh vực đó, đồng thời trực tiếp quản lý các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước. Do đó, cần thiết xây dựng khung pháp lý để tách chức năng quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo ông Mạnh, ngày 29/9 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 131, trong đó đưa ra hành lang pháp lý của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nội dung chính là trách nhiệm quản lý vốn cho 19 doanh nghiệp, gồm 7 tập đoàn, 12 doanh nghiệp lớn. 
“Vấn đề lớn nhất là Ủy ban sẽ quản lý như thế nào? Ủy ban này thay mặt Nhà nước giám sát khối tài sản, vốn Nhà nước tại các DNNN, chứ không phải cơ quan sử dụng vốn này. Chúng ta chỉ tập trung giám sát vốn đó, các doanh nghiệp dùng hiệu quả không, có khả năng, nguy cơ thất thoát hay không và sẽ triển khai các biện pháp can thiệp, chứ Ủy ban không phải người sử dụng vốn này, không can thiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của các doanh nghiệp”, ông Mạnh cho biết.
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vừa qua, Chính phủ đã có định hướng rõ ràng trong hoạt động của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian tới.
Thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban Quản lý vốn tập trung vào giám sát, phải là một cơ quan hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. 
Trong thiết kế khuôn khổ pháp lý đưa các nội dung làm sao để Uỷ ban này thực hiện công tác giám sát, vì hiện nay công tác giám sát được thực hiện không thường xuyên, không được các cơ quan chuyên trách thực hiện. 
Thứ hai, nâng cao trách nhiệm giải trình trong quá trình giám sát sử dụng vốn Nhà nước gắn với trách nhiệm quản lý, bảo tồn tài sản của Nhà nước trong các doanh nghiệp này với các cá nhân cụ thể. Chỉ khi nào chúng ta gắn trách nhiệm cá nhân cụ thể thì mới có cơ chế, cách thức để đảm bảo nguồn lực của đất nước không bị lãng phí.
Thứ ba, vừa qua thông tin về các hoạt động DNNN vẫn có thiếu hụt sự tường minh, công khai hoá… 
“Uỷ ban đã xây dựng lộ trình rõ ràng về việc ứng dụng CNTT, đã có mô hình sử dụng dữ liệu lớn, quản lý giám sát hoạt động các DNNN một cách thường xuyên mà không cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp”, ông Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.

VẠN XUÂN

Tin liên quan
  • Phó Thủ tướng: “Cách mạng công nghệ mang lại nhiều cơ hội hơn là thách thức”
  • Tháng 9: Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công
  • Tháng 10: “Siêu” ủy ban quản lý vốn hoạt động
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Doanh nghiệp, Chính phủ
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn