.


 

Theo chương trình, chủ thẻ có tổng hóa đơn thanh toán thẻ đạt từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được tặng phiếu quà tặng Diamond Plaza mệnh giá 300.000 VNĐ. 

Chương trình áp dụng cho: (i) 400 khách hàng đủ điều kiện đầu tiên; ii) giao dịch thanh toán tại máy thanh toán thẻ của Vietcombank đặt tại Diamond Plaza. Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 1 lần. 

Chương trình áp dụng theo thể lệ. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại trang web www.vietcombank.com.vn.

Nguồn: kinhtedothi.vn