Quảng Nam tiến hành thanh tra sai phạm đất đai theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

.

Ngày 21/5, UBND tỉnh Quảng Nam đã phản hồi thông tin liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực 3, xung quanh việc giao đất 1.261m2 (Lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh (thành phố Tam Kỳ).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi nhận được Báo cáo kiểm toán về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của Kiểm toán Nhà nước khu vực 3, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát và xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực 3.

Đối với kiến nghị liên quan đến sai phạm trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của thửa đất 1.261 m2 (Lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh (thành phố Tam Kỳ), tỉnh Quảng Nam đã thành lập đoàn Thanh tra để làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí không thông tin sâu về vấn đề này khi chưa có kết luận thanh tra để tránh ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Thửa đất 1.261m2 (Lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh (thành phố Tam Kỳ).
Thửa đất 1.261m2 (Lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh (thành phố Tam Kỳ).

Trước đó, Kiểm toán nhà nước khu vực 3 có báo cáo kết quả kiểm toán về quản lý, sử dụng đất đai của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2017. Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra các sai phạm của UBND tỉnh Quảng Nam khi cho phép Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam (gọi tắt là Công ty Kỳ Hà - Chu Lai) chuyển nhượng 2 thửa đất có diện tích 1.261 m2 tại khu phố mới Tân Thạnh ở TP. Tam Kỳ cho bà Nguyễn Thị Ánh trái Luật Đất đai.

Tại lô đất này, UBND TP. Tam Kỳ giao cho Công ty Kỳ Hà - Chu Lai không thông qua đấu giá, không ban hành quyết định giao đất mà giao đất bằng các thông báo, không đúng theo quy định của Bộ Tài nguyên - Môi trường. Ngoài ra, UBND TP. Tam Kỳ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Ánh khi Công ty Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Luật Đất đai 2013.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 1.448,5 m2 của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Quảng Nam đang quản lý, hủy hợp đồng thuê đất đối với công ty này.

Cơ quan kiểm toán còn yêu cầu thu hồi nộp ngân sách hơn 311 tỷ đồng tiền thuê đất tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam; kiểm tra, rà soát 7 thửa đất có diện tích hơn 720.000 m2 của các doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng, hoặc sử dụng sai mục đích và thu hồi 8 thửa đất với diện tích hơn 380.000 m2 và 2 thửa đất khác chưa xác định diện tích tại huyện Phú Ninh và Quế Sơn.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn