Sai phạm hàng loạt tại Ban quản lý chợ lớn nhất Hà Tĩnh

.

BQL chợ TP Hà Tĩnh được xem là chợ lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh -  là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND TP Hà Tĩnh, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, nhiều năm qua, đơn vị này đã “lạm quyền” trong vấn đề tuyển dụng, thu chi và để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng.

BQL Chợ Hà Tĩnh đã để xẩy ra hàng loạt sai phạm tài chính, quản lý nhiều năm liền gây thất thoát hàng tỷ đồng
BQL Chợ Hà Tĩnh đã để xẩy ra hàng loạt sai phạm tài chính, quản lý nhiều năm liền gây thất thoát hàng tỷ đồng

Kết luận thanh tra chỉ rõ, BQL chợ TP Hà Tĩnh đã không đăng ký đất đai đối với các khu vực chợ được giao quản lý. Đối với khu đất nằm trong quy hoạch chợ Cầu Đông, BQL chợ đã cho 3 doanh nghiệp, cá nhân thuê mặt bằng để đầu tư xây dựng các cơ sở kinh doanh, làm kho hàng là trái quy định của nhà nước; BQL chợ tự ý đầu tư xây dựng 42 công trình, hạng mục tại chợ Trung tâm TP là không phù hợp quy hoạch, làm tăng mật độ xây dựng các công trình chính so với tiêu chuẩn thiết kế chợ, tiến hành xây dựng khi chưa được cấp phép là vi phạm nghiệm trọng.

Đơn vị này tự ý sắp xếp và cho thuê có thời hạn đối với quầy – ki-ốt kinh doanh tại đình chợ tầng 2, sắp xếp trên 700 ki-ốt kinh doanh ổn định chợ trời không có trong quy hoạch…

Đặc biệt, khi triển khai Dự án chợ Chuyên doanh vật liệu xây dựng (do BQL Chợ làm chủ đầu tư), do không nắm bắt nhu cầu, triển khai thực hiện dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn dẫn tới thâm hụt ngân sách nhà nước gần 1,4 tỷ đồng; BQL Chợ TP Hà Tĩnh đã thực hiện thu một số khoản không có quy định, khi thực hiện không báo cáo và xin chủ trương. Đơn cử năm 2012, thực hiện chi không có căn cứ nguồn kinh phí thu được, dẫn tới việc chi vượt nguồn hơn 1,7 tỷ đồng và nợ ngân sách gần 1,4 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu BQL Chợ TP Hà Tĩnh chấm dứt việc cho các tổ chức, cá nhân thuê làm mặt bằng kinh doanh không phù hợp với quy hoạch tại chợ Cầu Đông. Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất của khu vực chợ và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch đảm bảo hợp lý, tránh lãng phí quỹ đất; Chấm dứt các khoản thu sai quy định hoặc không được các cấp có thẩm quyền cho phép; Các quầy, ki ốt kinh doanh nằm tại các vị trí đắc địa có lợi thế thương mại cao phải được đưa ra đấu thầu. Tiến hành thu hồi số tiền phí chưa kê khai của 47 ki ốt ven đình với số tiền gần 70 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu BQL chợ Hà Tĩnh truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền phí thuê địa điểm kinh doanh do BQL chợ cho 3 đơn vị, cá nhân thuê làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh tại chợ Cầu Đông; Truy thu thu số tiền phí trông giữ xe, phí thuê địa điểm kinh doanh về cơi nới, cho thuê mặt bằng quảng cáo chưa kê khai…

Yêu cầu BQL chợ TP Hà Tĩnh phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền chuyển nhượng chợ Chuyên doanh vật liệu xây dựng, yêu cầu BQL chợ TP Hà Tĩnh phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất hình thức, xử lý kỷ luật lãnh đạo, các bộ phận, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ. Đồng thời, yêu cầu BQL chợ TP Hà Tĩnh phải nộp vào ngân sách nhà nước là 3.341.125.500 đồng.

Đề nghị Thành ủy TP Hà Tĩnh chỉ đạo UBND TP và BQL Chợ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề xuất hình thức xử lý kỷ luật lãnh đạo, các bộ phận, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ…

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn