6 tỉnh có tốc độ doanh nghiệp phá sản tăng "kinh hoàng" trên 3 con số

.

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017 cả nước có hơn 126.800 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 15% so với năm 2016. 34/63 địa phương có tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 so với năm 2016 cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước.

6 tỉnh có tốc độ doanh nghiệp phá sản tăng 3 con số.
6 tỉnh có tốc độ doanh nghiệp phá sản tăng 3 con số.

TP. Hồ Chí Minh 41.686 doanh nghiệp, chiếm 32,9% số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước; Hà Nội 24.545 doanh nghiệp, chiếm 19,3%; Bình Dương 5.549 doanh nghiệp, chiếm 4,4%; Đà Nẵng 4.022 doanh nghiệp, chiếm 3,2%; Đồng Nai 3.360 doanh nghiệp, chiếm 2,6%…

Năm 2017, cả nước có 26.448 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Như vậy, các doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động năm 2017 đạt hơn 153.200 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm 2017 đạt hơn 60.500 doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước cũng có hơn 12.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Khiến năm 2017, cả doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể là 72.600 doanh nghiệp.

Trong đó, 6 tỉnh có tỷ lệ doanh nghiệp phá sản tăng rất mạnh với 3 con số, như Hòa Bình tăng 587,1%; Trà Vinh tăng 296,3%; Lào Cai tăng 195%; Bến Tre tăng 164,6%; Nghệ An tăng 155,4%; Thừa Thiên Huế tăng 100%.

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, về loại hình doanh nghiệp năm 2017 và giai đoạn 2010-2017, khu vực doanh nghiệp FDI phát triển nhanh về quy mô, tốc độ và hiệu quả tăng trưởng.

Trong khi khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm dần về quy mô và tốc độ phát triển đúng với chủ trương cổ phần hóa, sắp xếp lại của Nhà nước.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước phát triển nhanh về số lượng doanh nghiệp, thu hút nhiều lao động, đóng góp ngày càng tích cực cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng kinh tế của các địa phương và cả nước, tuy nhiên năng suất và hiệu quả kinh doanh của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế.

Khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ đang là những khu vực phát triển nhanh và hiệu quả, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp, thu hút lao động, tạo ra lợi nhuận và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước cũng như tăng trưởng kinh tế của các địa phương và cả nước.

Dựa trên kết quả tính toán bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010-2017, những địa phương có tốc độ phát triển doanh nghiệp nhanh là Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thái Bình, Quảng Nam, Hà Nội...

An Linh

Tag :phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp phá sản, doanh nghiệp thành lập mới
Nguồn: dantri.com.vn