Đà Nẵng: Phân cấp quyết định đầu tư dự án từ nguồn ngân sách

.
(Xây dựng) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn TP.

-->

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn TP.


Ảnh minh họa. Nguồn: Baodanang.vn

Theo đó, Chủ tịch UBND TP quyết định đầu tư cho các dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách TP khi dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên.

Chủ tịch UBND TP ủy quyền và phân cấp các sở, ngành, quận, huyện quyết định đầu tư cho dự án có tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách do đơn vị mình hoặc đơn vị trực thuộc quản lý có vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng.

Trong quyết định cũng quy định các nội dung về lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế dự toán công trình; quy định về công tác đấu thầu, tạm ứng vốn, thanh toán, quyết toán.

Việc xử lý các dự án chuyển tiếp khi quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15/10/2018 được hướng dẫn xử lý theo hướng: Đối với những dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư đã được cân đối vốn mà chưa thực hiện, thực hiện dang dở thì không phải lập thủ tục phê duyệt lại; các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa cân đối vốn thì áp dụng thực hiện theo quyết định trên.

BT

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn