15 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2019

.
15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
1. Amazon (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 187,90 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +24,6% Xếp hạng năm 2018: số 1 Ảnh: Chicago Tribune.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
2. Apple (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 153,63 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5% Xếp hạng năm 2018: số 2 Ảnh: iMore.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
3. Google (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 142,75 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +18,1% Xếp hạng năm 2018: số 3 Ảnh: Shutterstock.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
4. Microsoft (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 119,59 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +47,4% Xếp hạng năm 2018: số 6 Ảnh: Getty Images.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
5. Samsung (Hàn Quốc)

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 91,28 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: -1,1% Xếp hạng năm 2018: số 4 Ảnh: Flickr.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
6. AT&T (Mỹ)

Lĩnh vực: Viễn thông Giá trị thương hiệu năm 2019: 87 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5,6% Xếp hạng năm 2018: số 5 Ảnh: Getty Images.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
7. Facebook (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 83,2 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +8,7% Xếp hạng năm 2018: số 7 Ảnh: Facebook.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
8. Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngân hàng Giá trị thương hiệu năm 2019: 79,82 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +34,9% Xếp hạng năm 2018: số 10 Ảnh: SCMP.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
9. Verizon (Mỹ)

Lĩnh vực: Viễn thông Giá trị thương hiệu năm 2019: 71,15 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +13,3% Xếp hạng năm 2018: số 8 Ảnh: Shutterstock.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
10. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc

Lĩnh vực: Ngân hàng Giá trị thương hiệu năm 2019: 69,74 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +22,8% Xếp hạng năm 2018: số 11 Ảnh: China News.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
11. Walmart (Mỹ)

Lĩnh vực: Bán lẻ Giá trị thương hiệu năm 2019: 67,86 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +10,4% Xếp hạng năm 2018: số 9 Ảnh: iStock.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
12. Huawei (Trung Quốc)

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 62,27 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +63,7% Xếp hạng năm 2018: số 25 Ảnh: Xinhua.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
13. Mercedes-Benz (Đức)

Lĩnh vực: Ôtô Giá trị thương hiệu năm 2019: 60,35 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +25,9% Xếp hạng năm 2018: số 13 Ảnh: Nikkei.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
14. Ping An (Trung Quốc)

Lĩnh vực: Bảo hiểm Giá trị thương hiệu năm 2019: 57,62 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +76,7% Xếp hạng năm 2018: số 29 Ảnh: Getty Images.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019
15. China Mobile (Trung Quốc)

Lĩnh vực: Viễn thông Giá trị thương hiệu năm 2019: 55,67 tỷ USD Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +4,6% Xếp hạng năm 2018: số 12 Ảnh: Flickr.

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 Chân dung "bố già" đứng sau thương hiệu Oppo, Vivo

Ít ai biết rằng, nếu cộng doanh số của các thương hiệu con, BBK mới là nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc với ...

15 thuong hieu gia tri nhat the gioi 2019 Chủ thương hiệu Gucci nợ 1,6 tỷ USD tiền thuế

Chính quyền Italy đã mở một cuộc điều tra về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Kering SA từ năm 2017 trước khi đưa ...

Nguồn: thoimoi.vn