Vĩnh Phúc: 2 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt trên 6.700 tỷ đồng

.

Nguồn thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ…tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong những tháng đầu năm

Tính đến hết tháng 2/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt trên 6.700 tỷ đồng, đạt 24% so với dự toán giao và tăng 26% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, thu nội địa đạt gần 6.100 tỷ đồng, đạt 25% so với dự toán giao và tăng 27% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 650 tỷ đồng, đạt 18% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ.

Để đạt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 28.000 tỷ đồng, riêng thu nội địa đạt trên 24.400 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường chỉ đạo quản lý thu ngân sách; nâng cao công tác đánh giá, dự báo thu ngân sách từ cơ sở cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế và nguồn thu ngân sách để đề ra các nhiệm vụ thu thuế kịp thời, phù hợp theo từng thời kỳ.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và người nộp thuế để vừa phổ biến chính sách thuế vừa hướng dẫn các đối tượng nộp thuế thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý và nộp thuế. Duy trì sự hoạt động ổn định của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, phục vụ công tác quản lý, theo dõi và trao đổi thông tin trên môi trường mạng giữa cán bộ ngành Thuế với người nộp thuế.

Theo vinhphuc.gov.vn

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn