Giao dịch sôi động trong Lễ Khai trương căn hộ mẫu DA Anland Premium

.
Nguồn: phapluatnet.vn