Tư tưởng đổi mới, sáng tạo-dấu ấn của bà Mai Kiều Liên tại Vinamilk

.
Nguồn: phapluatnet.vn