Nam Cường tổ chức Lễ Khánh thành đường 27m, trải nghiệm An Phú Shop

.
Nguồn: phapluatnet.vn