Kiến nghị đấu giá bán lẻ nhà tái định cư

Kiến nghị đấu giá bán lẻ nhà tái định cư

VTV.vn - Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản TP.HCM đã kiến nghị thành phố cho phép chia nhỏ quỹ nhà tái định cư để giải quyết nhanh chóng bài toán dôi dư nhà tái định cư của TP.