Vốn FDI đóng góp gần 20% GDP

Vốn FDI đóng góp gần 20% GDP

Vạn Xuân | Theo đánh giá, đầu tư nước ngoài đã đóng góp gần 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển của Việt Nam với tỷ trọng khoảng 23,7%...

Nợ công giảm: Chưa vội mừng

Nợ công giảm: Chưa vội mừng

Phương Nhung | Nhiều khả năng nhà nước vẫn phải tăng thu thuế, phí để trang trải cho mục tiêu cân đối vĩ mô trước áp lực nợ công.