Ngành công nghiệp xây dựng phát triển tốt

Ngành công nghiệp xây dựng phát triển tốt

​Theo Công ty Tư vấn chiến lược phát triển Quốc tế (Ipsos Business Consulting) dự báo, ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam sẽ chiếm khoảng 5,8% trong cơ cấu tổng sản phẩm quốc nội ...